درنگ: نخستین موضوعی که برای ما مهم است حجم معاملات بسیار پایین در بازار بورس بود که البته این موضوع پیش بینی می شد؛ ضمن اینکه نمودار شاخص کل نشان دهنده اصلاح است.

با توجه به اینکه در هفته‌های تعطیل نیز اوضاع بازار سرمایه کم حجم و بی رمق است. این روزها بازار در حال درجا زدن است اما بعد از تعطیلات همیشه انتظار یک بازار فعال را داریم.

بر همین اساس پیش بینی می شود بازار آماده یک حرکت صعودی خواهد بود و به نظر می رسد.

اتفاق مثبتی که در نخستین روز هفته جاری رخ داد لغو مصوبه سنا از سوی مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص تحریم های ایران و روسیه بود.

آنچه که نمودارها نشان می دهند میل به صعود در شاخص های کل است. اما توصیه به سرمایه گذاران و سهامداران این است که باید به سراغ سهم ها و گروه ها رفت. توصیه می شود بگردیم دنبال سهامی که سیگنال‌های خرید دارند نه دنبال صنعت. در گروه خودرو بسیاری از سهم های کوچک سیگنال‌های خرید دارند. بسیاری از سهام دیگر نیز آماده صدور سیگنال خرید هستند. توصیه می شود خیلی نگاه گروهی نداشته باشید.

زبان رشد این روزهای بازار سرمایه با رشدهای سالهای ۹۴ و ۹۱ متفاوت است. بازار سرمایه بازاری شده که تک سهم ها در آن رشد می کنند که این از نشانه های بلوغ بازار است اما هنوز بسیاری از سرمایه گذاران مانند قدیم با این بازار رفتار می کنند. واقعیت این است که رشدهای داخلی بازار در این روزها به این شکل سوق پیدا می کنند که تک سهم ها با ایجاد سینگنالهای خرید حرکت های بزرگ می کنند و ما هم باید یاد بگیریم نگاه خود را به این سمت ببریم. از این هفته انتظار می رود کلیت بازار یک روند قابل قبول و مثتبی را آغاز کند.