درنگ: علیرضا آوایی اظهار کرد: طبق خبری که به من دادند دستگیری مرتضوی در شهرری تایید نشده است و من این موضوع را تایید نمی‌کنم.

  واکنش همسر سعید مرتضوی به خبر بازداشت همسرش | هیچ خبری از آقای مرتضوی ندارم