درنگ: محمد جواد آذری جهرمی وزیر جوان ایرانی به شبکه اجتماعی ایرانی «تبیان» پیوست. از این پس کاربران این شبکه اجتماعی می‌توانند مستقیم و بی‌واسطه از طریق تبیان درخواست‌های خود را اعلام کنند و یا نظرات و پیشنهادات خود را به او انتقال دهند.

بسیاری از کاربران با استقبال از این حرکت عنوان کردند که شبکه‌های اجتماعی برای افراد سیاسی ابزار مناسبی است که بی واسطه و بی‌خطر با مردم تعامل کنند.