درنگ : طبق تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۵ در امریکا انجام شده، تمرین و ورزش کردن گروهی به مراتب مفیدتر از تمرینات انفرادی است.

در آن سال آزمایشی انجام شد که ۶۹ شرکت‌کننده داشت. این افراد به سه گروه تقسیم شدند، یک گروه هفته‎ای ۳۰دقیقه به صورت گروهی تمرین می‏‌کردند، گروه دوم تنها یا نهایت با دو نفر دو بار در هفته تمرین می‏‌کردند و گروه سوم افرادی بودند که به تنهایی تمرین می‏‌کردند. انتخاب این گروه‌‎ها هم به عهده خود شرکت‎کننده‌ها بود.

۲۵ نفر تمرین گروهی را انتخاب کردند، ۲۹ نفر به تنهایی یا با یک یا دو نفر و ۱۵ نفر خواستند تمرینات انفرادی انجام دهند. هر ۴ هفته از شرکت‎کنندگان تست استرس گرفته ‏شد و در آن سوالاتی درباره وضعیت فیزیکی و روحی افراد پرسیده ‏شد.

این آزمایش ۱۲ هفته انجام شد و در پایان بیشترین پیشرفت، رضایت، کمترین استرس و بهترین نتیجه از آن گروهی بود که تمریناتشان را به صورت گروهی انجام می‌دادند.

محققان در نتیجه این آزمایش دریافتند که گروهی ورزش کردن همیشه مفیدتر است و یکی از دلایل ساده برای این ادعا است که ورزش کردن در باشگاه بهتر از تنها ورزش کردن در خانه یا پارک است.