درنگ: علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران به ایسنا گفت: برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای شهر تهران با موضوع بررسی استعفای نجفی را تکذیب می‌کنم. جلسه امروز اعضای شورای شهر جلسه هم اندیشی برای جمع بندی عملکرد و پایان سال است.

وی اضافه کرد: من به عنوان عضو شورا در حال حاضر از موضوع استعفا مطلع نیستم و نمی‌توانم تایید یا تکذیب کنم ولی اگر این موضوع صحت داشته باشد حتما به اطلاع شهروندان خواهیم رساند.