درگذشت ناصر ملک مطیعی صحت دارد؟

 

 

 

  ناصر ملک مطیعی درگذشت

 

 

 

 

  فیلم | یادی از مرحوم ناصر ملک مطیعی | لحظه دیدار ملک مطیعی و علی پروین در تلویزیون