درنگ : تعداد زیادی از چهره‌های هنری، ورزشی و فرهنگی کشورمان با به اشتراک گذاشتن پستی در صفحه اینستاگرام خود، با بازماندگان و مجروحان زلزله بزرگ غرب کشور ابراز همدردی کردند. آنها با انتشار این پیام‌ها ضمن بیان عمق تاسف‌شان از این زلزله بزرگ، به مردم ایران تسلیت گفتند. در ادامه تعدادی از این پیام‌ها را می‌بینید.