درنگ:  پوران درخشنده کارگردان فیلم جنجالی «هیس، دختران فریاد نمی‌زنند» که تلاش داشت تابوهای اجتماعی درباره حرف زدن از آزار جنسی که شامل دختران می‌شود را بشکند در واکنش به آزار جنسی گروهی در مدرسه‌ای در غرب تهران در گفتگو با سازندگی گفت: اصلا از ساخت فیلم هیس برای پسران منصرف نشده‌ام، اما این که چرا این فیلم ساخته نشده را باید از مسئولان وزارت ارشاد بپرسید.

* مصمم هستم که فیلمی درباره آزار جنسی برای پسران بسازم

* من این را رسالت خودم می‌دانم که درباره مسائل اجتماعی فیلم بسازم و کارنامه من هم همین را نشان می‌دهد

* اصلا از ساخت فیلم هیس برای پسران منصرف نشده‌ام اما این که چرا این فیلم ساخته نشده را باید از مسئولان وزارت ارشاد بپرسید

* چرا نباید کسی که در زمینه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تحقیق می‌کند، بتواند فیلمسازی کند؟ مگر نتیجه فیلم هیس دختران چیزی جز آگاه شدن خانواده‌ها بود و تکانشان نداد؟

* من همان زمان که برای ساخت فیلم «شمعی در باد» تحقیق می‌کردم، یعنی سال ۸۲، در مدارس جنوب شهر با آزار جنسی دانش‌آموزان روبرو شدم که هم در مدارس دخترانه و هم در مدارس پسرانه، چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد.

* بعد از آن هم که فیلم هیس دختران را ساختم، مجددا در تحقیقی که داشتم دیدم هم خانواده‌ها و هم آموزش و پرورش چه نقش مهمی در پیشگیری از این موضوع دارند که متاسفانه گاهی کوتاهی می‌شود و چنین فجایعی به بار می‌آید.