درنگ : سردار حسین رحیمی درباره وقایع مرتبط با دراویش گفت: صراحتا اعلام می‌کنم که پلیس و دادستانی و هیچ دستگاه دیگری هیچ برنامه‌ای برای برخورد و دستگیری دراویش در تهران نداشته و نخواهد داشت ولی متاسفانه اخبار و اطلاعاتی کذب منتشر شد و رسانه‌های معاند نیز به آن دامن زدند.

وی اضافه کرد: متاسفانه به دنبال انتشار این اخبار کذب و دروغ اقدامات دیگری نیز انجام شد و متاسفانه برخی از افراد که در بین دراویش نفوذ کرده بودند با سوءاستفاده از رأفت پلیس دست به اقداماتی زدند.