درنگ: سیدعباس صالحی درباره رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد از چند روز گذشته در پی برگزاری یک برنامه قرعه‌کشی در یک برج تجاری در بازداشت به سر می‌برد هیچ پاسخی به خبرنگاران نداد.

 

وی در پاسخ به اینکه وزارت فرهنگ چه موضعی نسبت به حضور دو سینماگر ایرانی یعنی اصغر فرهادی و جعفر پناهی در جشنواره کن دارد و اگر بنا بر تعامل با سینمای جهان هست این روند چه ساز و کاری باید داشته باشد؟ گفت: طبعا نگاه تعاملی و ارتباط حداکثری با سینمای جهان موردنظر است و جشنواره جهانی هم با همین نگاه حرکت می‌کند. در حضور جهانی نیز با همین نگاه پیگیری صورت می‌گیرد و نگاه بر حضور حداکثری است. البته طبعا پاره ای قوانین مورد نظر هم وجود.