درنگ :  یک کانال خبری به نقل از یک منبع آگاه در این باره با انتشار تصویر این مقام عالی مدعی شده است وی در یکی از بیمارستان‌های تهران جراحی شد ولی به‌دلیل تشخیص نادرست، به اشتباه کلیه چپش از بدنش خارج شد. در نتیجه این قصور و تشخیص اشتباه پزشک ایرانی، آیت‌الله هاشمی ناچار به سفر به آلمان شده است.

مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشتباه پزشکی از سوی پزشک معالج آیت‌الله هاشمی شاهرودی در ایران را شیطنت و شایعه خواند و گفت: اولاً اینکه این حرف‌ها گمانه زنی و شیطنت است ثانیاً حتی اگر قصور یا اشتباهی هم رخ داده باشد باید پزشک معالج و تیم پزشکی پاسخگو باشد.

  واکنش هاشمی شاهرودی به انتقادات درباره سفرش به آلمان | پزشکان آلمانی عفونتی را کشف کردند که در ایران نتوانسته بودند

دکتر عباس زارع‌نژاد با تأکید بر اینکه پزشک معالج آیت‌الله هاشمی شاهرودی باید درباره شبهه قصور احتمالی صورت گرفته توضیح دهد، افزود: تیم پزشکی توسط خود ایشان انتخاب شده است طبق قانون نیز پزشک معالج باید با اجازه بیمار درباره این ادعا اظهار نظر کند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده قصور پزشکی چه برای شخصیت‌های ملی و چه دیگر شهروندان ربطی به وزارت بهداشت ندارد، گفت: رسیدگی به پرونده قصور پزشکی آیت‌الله هاشمی شاهرودی به جهت اینکه ایشان شخصیت ملی است به لحاظ حقوقی هیچ تفاوتی با دیگر بیماران ندارد. پرونده بیمار در اختیار تیم پزشکی است و قانوناً پزشک معالج و هیأت انتظامی سازمان نظام پزشکی باید در این زمینه اظهار نظر کنند.