درنگ: محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران درباره افزایش حضور تاکسی‌های آنلاین در شهر گفت: آن‌ها فقط یک برنامه یا نرم‌افزار نیستند بلکه به‌خاطر کاهش ترافیکی که در شهر ایجاد کرده‌اند ما خواستار افزایش فعالیت آن‌ها هستیم. باید تمام آن‌ها زیر نظر تاکسی‌رانی شهرداری تهران فعالیت کنند.