درنگ :  روزنامه اعتماد نوشت: نائب‌رئیس مجلس در مورد حکم دو سال حبس برای سعید مرتضوی قاضی مخلوع و متهم فاجعه کهریزک می‌گوید: ما نمی‌توانیم در کار قوه قضاییه دخالت کنیم. این یک حکم قضایی است، دیگر چه بگویم؟

علی مطهری تصریح کرد: این نظر قاضی بوده و ما نمی‎توانیم در کار قوه قضاییه دخالت کنیم در واقع ما راجع به احکام قضایی اظهار نظر نمی‌کنیم.

گفتنی است شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است.