درنگ: سیدمحمود رضوی در پی انتشار ویدئویی از صحبت‌های شادمهر عقیلی درباره امارات، این خواننده را تحسین کرد و نوشت: وقتی شادمهر عقیلی خواننده ترک وطن کرده در مقابل اماراتی‌ها، غیرت و عرق ملی بیشتری از برخی رسانه‌های بی‌هویت داخلی دارد که تبلیغات حامیان «لاتاری» را نژادپرستانه نامیدند.

او نوشته است: چند کانال قییله‌گرای تلگرامی تبلیغات ملی‌گرای حامیان لاتاری در خصوص انتقام‌گیری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را نژادپرستی تعبیر کرده بودند.

اظهارات شادمهر عقیلی را در ویدئوی زیر ببینید: