درنگ: دارا خسرو شاهی به عنوان مدیر شرکت بحران زده اوبر انتخاب شد. فیروز نادری یکی از مشاوران ایرانی حاضر در ناسا خبر این انتصاب را با انتشار عکسی از خسرو شاهی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.