جزئیات عکس جنجالی

  جزئیات عکس جنجالی محمدرضا گلزار با رئیس جمهور | نظر شما چیست؟

 

محمدرضا گلزار نوشت: «در مورد عکس با آقاى روحانى  و برداشت‌ها و تفصیلاتش واقعیتش اینه که کمال بى انصافى در مورد من صورت گرفت.

چه از عمل پخشِ اون عکس توسط اون عکاس محترم که ده ها فرم عکس مناسبتر براى عرضه داشت. چه اون همه هجمه و نظرهاى مرتبط به اون عکس توسط مخاطبین.

اول به اشتباه دستى که بالا بود و رنگ پیراهنى متفاوت با من داشتو انگشترى به دست داشت را متعلق به من دونستن که با کمى دقت فقط کمى دقت متوجه شدن که اون دستِ من نیست و دستِ شخص کناریه. بعد گفتن حالا چى پس؟! بى حرف که نمى شه آهان این یکى دستِ گلزار چرا تو جیبشه ؟ زاویه سرش چرا اینجوره ؟ غافل از این که بى تردید احتمالاً اون حالت براى ثانیه اى بیش نبوده. واقعاً متأسفم

ادب و احترام بارزترین خصیصه ى شخصیتى منه که نه تنها تمام کسانى که منو از نزدیک مى شناسند که کسانى که کوچکترین آشنایى با من دارند نیز به اون معترفند. این موضوع هیچ ربطى به محمدرضاى گلزار معروف نداره این موضوع ریشه در مبادى آداب بودن خانوادگى من داره این ریشه در تربیتى داره که ادب رو در تمامى مراحل زندگى من اصل کرده نه فرع.

بعدشم من توى تمام این سالهاى شهرت از این معاشرتها و دیدارها که کم نداشتم یعنى این دوستان یک لحظه فکر نمى کنند که محمدرضا گلزار آدابِ این گونه مراسم رو پس از این همه سال از اونا بهتر مى دونه؟

این دوستان واقعاً فکر مى کنن مودب تر از منن ؟ اینا که رفتار و ادبیاتشون با ماها چنینه با مردم و اطرافیانشون چطور تا مى کنن؟ واقعاً متأسفم متأسفانه اوضاع خرابتر از این حرفاست.

به این دوستان نکته اى رو یادآورى مى کنم که اعتقادمه. اگه دنبال راه درستى براى رسیدن به موفقیت در هر کدوم از مراحل زندگیشون هستن فقط کافیه در اینطور رفتار ، اظهارِ نظر و قضاوت‌هاشون در مورد دیگران تجدیدنظرِ جدى بکنن. ریشه همه ناکامى ها اینگونه بدخواهى ها است و بس.»