درنگ: حذف نام چاوشی از روی جلد قسمت ۹ سریال شهرزاد حواشی زیادی ایجاد کرده است. در این قسمت برای اولین بار کلیپی تنها با صدای سیناسرلک پخش شد. به دنبال این اتفاق «محسن چاوشی» در صفحه اینستاگرامش این پست را به اشتراک گذاشت: