درنگ: المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر نسبت به قتل آتنا اصلانی دختر کوچولوی پارس آباد واکنش تلخ و متفاوتی نشان داد که در تصویر اینستاگرامش مشاهده می‌شود.