درنگ : «محراب قاسم‌خانی» در واکنش به دادگاه رفتن بقایی با زنبیل در صفحه اینستاگرامش نوشت: هیچ دولتی در شیرین‌کاری خلاقیت اینا رو نداشت، کاش قدر کسانی که عمرشون رو وقت خندوندن و شاد کردن دل مردم کردند رو بیشتر بدونیم.