درنگ: زهرا صدرعظم نوری، عضو شورای شهر تهران گفت: «دادستان کل کشور با انتقاد از رد استعفای نحفی توسط شورای شهر به نجفی گفته مجددا استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند.

وی اضافه کرد: دادستان کل کشور گفته است آقای شهردار باید مهلتی نیز تعیین کند و عنوان کند که تا فلان روز در دفتر کارم هستم تا شهردار تعیین کنید، در غیراینصورت از فلان تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده دارنخواهم بود و قطعا آقای شهردار کسی شما را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد.»

  واکنش تند دادستان کل کشور به عملکرد شورای شهر درباره استعفای شهردار | این بساط سیاست بازی که راه انداخته‌اید چه معنایی دارد؟ | شهردار مجددا استعفایش را تقدیم کند
  فیلم | کدام اعضای شورای شهر برگه‌های رای خود را نشان دادند؟ | نجفی چطور شهردار ماند؟