درنگ : عزت الله ضرغامی که این روزها به موضوعات حاشیه‌ای واکنش سریعی نشان می‌دهد به حجاب مربی مرد دختران تایلند در مسابقات گرگان نیز واکنش نشان داده است که در زیر می‌بینید.