درنگ :  محمد رضا بیدخام با بیان اینکه از گذشته با توجه به شرایط منطقه، تصمیماتی درباره ساختار فیزیکی تجهیزات مخابراتی در شهر گرفته می‌شد یا در مناطقی که امکان سرقت یا آسیب رساندن به تجهیزات وجود دارد ظاهر فیزیکی تجهیزات نسبت به تجهیزات معمول تفاوت هایی دارد، اظهارکرد: از گذشته مواردی از استفاده غیرمعمول از تجهیزات مخابراتی وجود داشته برای مثال برخی دست فروش‌ها روی کافوها بساط می‌کنند که به دلیل حساسیت تجهیزات مخابراتی و اهمیت ارتباطات، در صورت مشاهده چنین مواردی اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت تجهیزات انجام می شود. علاوه بر این، نصب شیروانی روی کافوی این خیابان موردی نبوده و هم‌اکنون در شهر تعداد بسیاری از کافوها با شیروانی وجود دارند و به هیچ وجه مورد جدیدی نیست.

وی در پاسخ به اینکه نصب شیروانی در این زمان این شائبه را ایجاد می‌کند که نهادی به مخابرات دستور نصب شیروانی برای مقابله با پدیده دخترانی که کشف حجاب کرده اند را داده است، گفت: شیروانی نصب‌شده روی کافوی مورد نظر به هیچ وجه ارتباطی با شائبه‌های مطرح شده ندارد و در راستای اقدامات پیشگیرانه قبلی شرکت مخابرات در حفظ. تجهیزات بوده است. مخابرات از هیچ نهادی برای این موضوع دستور یا ابلاغ نگرفته است و این اقدام کاملا فنی بوده است.

بیدخام افزود: مخابرات در حفظ تجهیزات خود مسئولیت دارد. مگر در این موضوع جز از کافوی مخابرات  نمی‌توانستند از ابزارهای دیگه‌ای استفاده ‌کنند؟