درنگ: رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور درباره وضعیت هواپیمای دبی – افغانستان گفت: طبق بررسی های صورت گرفته هنوز گزارشی مبنی بر هواپیماربایی دریافت نکرده ایم.

وی افزود: پرواز اسکای دبی ۳۰۱ که از دبی عازم کابل بود، در میانه راه از فرودگاه دبی درخواست بازگشت می کند اما تاکنون ما خبری مبنی بر هواپیماربایی دریافت نکرده ایم؛ بنابراین تا دریافت گزارش قطعی نمی توانیم در این خصوص اظهارنظر کنیم.

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: البته از دقایقی پیش اخباری درخصوص هواپیما ربایی منتشر شده که ما آن را تایید نمی‌کنیم.

  هواپیماربایی در آسمان ایران