درنگ:  روزنامه کیهان نوشت: کیهان در مواجهه با این برنامه تلویزیونی هم به نقاط ضعف آن پرداخته و هم به نقاط قوتش. کیهان بدون هیچ تعارفی، نسبت به مسیر اشتباه سریال «پایتخت۵» در قسمت‌های ابتدایی و میانی این سریال، ازجمله تبلیغ گردشگری ترکیه و استفاده از عوامل یک شبکه ماهواره‌ای معاند، سبک زندگی مغایر با فرهنگ ایرانی و اسلامی و … هشدار داده بود.

اما قسمت‌های پایانی این سریال، ضمن عبور از آن فضا و نزدیک شدن به کمدی سالم، به بخشی از واقعیت‌های سال‌های اخیر منطقه نیز پرداخته بود. «پایتخت» اولین سریال تلویزیونی ما محسوب می‌شود که به گوشه‌ای از جنایات و ماهیت سیاه گروه تروریستی داعش توجه کرده که این موضوع، قابل ستایش است. حتی در خبر اخیر کیهان در حمایت از این سریال هم تأکید شده بود که انتقاد ما به قسمت‌های قبلی «پایتخت۵» پابرجاست.