جوان نوشته است: «سوله‌ى بحران که در اختیار خندوانه قرار گرفته بود، نه به زور و نه با تجاوز و نه با پارتى بازى گرفته شده بود که حالا پسسسس گرفته بشه!!! به هر حال خندوانه کم فرهنگسازى نکرد و تکلیفش روشنه.»