درنگ: حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در واکنش به بازداشت محمدرضا جلایی پور فعال سیاسی اصلاح طلب که برادر ۳ شهید است نوشت:

برای ط که باید ت شود:

کسانی که به اتهامات واهی  بر دستان جوانان خوشفکر و ایراندوست و متدین و خانواده شهید، بند می زنند؛
۱٫ بدانند خداوند فرموده است: اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیرهر کاری می خواهید بکنید ولی بدانید خداوند به آنچه می کنید بصیر است.
۲٫ لطفا  قصد قربت نکنند.

۱- بدانند خداوند فرموده است: «اعملو ماشئتم انه بما تعملون بصیر». هر کاری می خواهید بکنید ولی بدانید خداوند به آنچه می کنید بصیر است.

۲- لطفا قصد قربت نکنند.

  محمدرضا جلایی‌پور بازداشت شد

 

حسام الدین آشنا ساعاتی پس از این مطلب در مطلب دیگری نوشت:

نگارش متن قبلی نه فقط به خاطر ظلمی بود که بر یک جوان یا جوانانی چون او می‌رود، بلکه به خاطر ظلمی است که بر جمهوری اسلامی می‌رود. این قبیل عملیات نشان از یک بی‌بصیرتی بزرگ وخطرناک دارد؛ دشمن شناسی انحرافی.

این که شریف‌ترین فرزندان این میهن در مقام «دشمن» به زیر ضرب بروند و خطر اصلی پنهان بماند دشمن شناسی انحرافی است. یک نسبت معین است میان «دشمن شناسی انحرافی» و سقوط. وقتی جوان خیرخواه و دانشمندی با آن وضعیت عملیات جنگی به زیر ضرب می رود (انگار که «مخفی گاه» ماهر عبدالرشید را «کشف» می کردند) از کدام خطر واقعی غفلت می‌شود؟ نسبت مستقیم وجود دارد میان آن توجه افراطی به کمترین تحرکات یک جوان مومن با این غفلت در قبال تحرکاتی که اصل ایران و اصل نظام در کلیت سه وجهی «جمهوری اسلامی ایران» را به زیر ضرب می‌برد. آن «توجه» و این «غفلت» را باید در کنار یکدیگر در نظر گرفت ویکجا معنی کرد.

ما باید بیش از هر زمان دیگر از موضع «حفظ نظام» حرکت کنیم. منظورم از «نظام» فرد خاصی نیست، منظورم نظام «جمهوری اسلامی ایران» در هر سه وجه جمهوریتی- اسلامیتی و ایرانیتی آن است. این یعنی دفاع توامان از «وجود» و «ماهیت» نظام.

نگرانی بیش از حد یکی از ستون‌های حافظ نظام در مورد یکی از سه وجه نظام، بلا نسبت تجربه ترکیه را تداعی می‌کند؛ در آن کشور هر ۱۰ سال یک کودتا صورت می‌گرفت و هر بار نظامیان به نام دفاع از «لائیسیته نظام» عملیات خود را توجیه می‌کردند.

ظریفی به طنز می‌گفت چرا هر بار که کودتا می‌کنید به نام این که «سرشت لائیک بودن نظام در خطر است» کودتا می‌کنید ، مگر قانون اساسی ما ننوشته که جمهوریت ترکیه یک نظام «لائیک و دموکراتیک» است چرا یکبار به نام این که صفت دموکراتیک ترکیه به خطر افتاده کودتا نمی‌کنید؟

جمهوری اسلامی ایران ماهیت و به عبارت دیگر «صفات» متفاوتی دارد. حفظ نظام و حرکت از موضع «حفظ نظام» یعنی حفظ وجود نظام و حفظ «صفات» نظام.

در چهلمین سالگرد انقلابمان باید بدانیم حفظ انقلاب یعنی تداوم متوازن سه بعد هویتی «جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت» این نظام؛ یعنی آنکه جمهوریت نظام را به زیر ضرب عملیات خود می‌برد باید ضد نظام محسوب شود و آن که آن دو صفت دیگر یعنی اسلامی و ایرانی را به زیر ضرب می برد به همان اندازه ضد نظام است.