برخی کانال‌های و سایت‌های خبری حضور جهانگیری با کفش در داخل چادر زلزله‌زدگان را مورد انتقاد قرار داده بودند که همین امر سبب واکنش جهانگیری شد.

 

 

واکنش معاون اول رئیس جمهور را در زیر ببنید: