فیلم | اظهارات عجیب یک کارشناس درباره جادوی عشق در برنامه زنده تلویزیونی | تشت آب راه حل است!
  صدا و سیمای یزد به خاطر اظهارات کارشناس عذرخواهی کرد | ویدئوی جنجالی را ببینید
  توضیح مدیر شبکه یزد درباره برنامه حاشیه‌ساز | مرزهای هنجارهای عرفی رعایت نشد