درنگ : برنامه ۲۰ و ۳۰ تلویزیون با ادبیات تند حضور زنان در نمایشگاه خودرو در شهر آفتاب را زیر سوال برد و حتی از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی خواست جلوی این کار را بگیرند.

گزارشگر برنامه مدعی شد از زنان ایرانی مثل غرب در این نمایشگاه استفاده ابزاری شده است و چرا کار رونمایی و معرفی محصولات را به زنان داده‌اند.

  تصاویر دخترانی که خودروهای جدید نمایشگاه خودروی تهران را رونمایی کردند