فیلم | واکنش جالب فدراسیون کبدی به عکس جنجالی حضور مربی مرد دختران تایلند با روسری
  تصاویر باورکردنی نیست؛ مربی مرد دختران تایلند با روسری در مسابقات گرگان