درنگ :  حمید جبلی در صفحه اینستاگرامش نوشت: برای «حسین محب اهری»، هنرمندی که با تمام وجود سینما را دوست دارد، مدتی است گرفتار بیماری بدخیم شده است و حالا در مصاحبه ای گفته حتی توان پرداخت هزینه های بیماری اش را دیگر ندارد و تصمیم گرفته درمانش را متوقف کند کاش به حرمت حتی یک خاطره از حسین محب اهری، سرِمان را به سمت او بچرخانیم.