درنگ : هنر حتی می‏تواند ایجاد زیبایی با تکه‎های هیزم باشد. البته که این کار اصلا آسان نیست. هم مثل ساخت پازل باید تکه‎هایی که برای قرار گرفتن کنار هم مناسبند انتخاب شوند و هم با استفاده از رنگ‎های مختلف آن و حتی رنگ زدن به بعضی قسمت‏ها تصویر را ایجاد کرد. این کار شاید در نگاه اول غیرممکن به نظر برسد، اما ‏تصاویری از شبکه‏های اجتماعی انتخاب شدند که نشان می‎دهد چنین چیزی ممکن است. به تصاویر زیر دقت کنید.