درنگ : در روزهای گذشته تصاویری در شبکه‌های فضای مجازی مبنی درج نماد شیطان‌ پرستی روی پوشاک عزای سالار شهیدان امام حسین (ع) منتشر شد که در همین زمینه اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اطلاعیه‌ای صادر و به تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک هشدار داد.