درنگ: شاید تصورش سخت باشد اما ماندن یک بطری آب داخل خودرویی که در خیابان پارک شده می‌‎تواند موجب آتش‌سوزی خودرو شود.

دیوید ریچاردسون که یک آتشنشان است در این باره می‌گوید: آفتاب به بطری پر از آب می‎تابد. این موضوع مانند تابیدن نور خورشید به ذره‌‎بین است. مایع و بطری آب باعث می‎شوند آفتاب متمرکز و باعث ایجاد آتش‌سوزی شود. این اتفاق کاملا محتمل است اما احتمال آن کم است.

در آزمایشی بیرون از فضای ماشین سعی شد با بطری آب و تابش خورشید یک تکه کاغذ آتش زده شود اما به خاطر سایه ابر روی کاغذ این اتفاق نیفتاد. اما چندی پیش یک امریکایی اعلام کرد ماشینش را برای خوردن ساندویچ پارک کرده و از آن پیاده شده است. وقتی مشغول خوردن ساندویچ بوده ناگهان متوجه شده از داخل خودرو دود بیرون می‎آید. خوشبختانه او قبل از آتش گرفتن بطری، آن را از ماشین خارج کرد و مانع آتش سوزی شد.