اثر انگشت در هر فرد منحصر به فرد است: همانطور که هیچ دو اثر انگشت یکسان نیستند، آنها به روش تأیید هویت برای پلیس، مقامات مهاجرت و تولید کنندگان گوشی‌های هوشمند به طور یکسان تبدیل شده‌اند. اما در مورد تابلو مرکزی داخل سر ما مساله چیست؟ آیا امکان فهمیدن ویژگی‌های آناتومی مشخص از روی  یک مغز وجود دارد؟ این سوال مطرح شده توسط گروه کار با Lutz Jäncke،UZH استاد روانشناسی عصبی است. در مطالعات قبلی، Jäncke تا به حال توانسته است نشان دهد که تجربیات فردی و شرایط زندگی بر روی آناتومی مغز تاثیر می‌گذارد.

 

تجارب شخصی در مغز علامت خود را نشان می دهند.

برای مثال، نوازندگان حرفه‌ای، گلف بازان و یا بازیکنان شطرنج، ویژگی‌های خاصی در مناطق مغز دارند که برای فعالیت‌های حرفه‌ای بیشتر آنها استفاده می‌کنند. با این حال، حوادث کوتاه مدت نیز می‌توانند در مغز رد پا بجا بگذارند: اگر، مثلا، بازوی راست دو هفته ثابت نگه داشته شود، ضخامت قشر مغز در مناطقی که مسئول کنترل بازوی بدون حرکتبوده است، کاهش می‌یابد.

Every person has a unique brain anatomy

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی مبنایی برای محاسبات فراهم می کند.

Jänckeو تیم تحقیقاتی او، به منظور بررسی فرضیه‌های خود مغز نزدیک به ۲۰۰ سالمند را با استفاده از تصویربرداری سه بعدی رزونانس مغناطیسی در طول دو سال بررسی کردند. بیش از ۴۵۰ ویژگی تشریحی مغز، از جمله موارد بسیار عمومی مانند حجم کل مغز، ضخامت قشر و حجم مواد خاکستری و سفید، مورد بررسی قرار گرفت. برای هر یک از ۱۹۱ نفر، محققان توانستند ترکیبی از ویژگی‌های خاص تشریحی مغز را شناسایی کنند، که در آن دقت تشخیص حتی برای ویژگی‌های آناتومیک مغزی عمومی بیش از ۹۰ درصد بود.

 

ترکیب شرایط و ژنتیک

Lutz Jäncke می‌گوید: “با مطالعه ما می‌توانیم تأیید کنیم که ساختار مغز افراد بسیار فردی است.” “ترکیبی از اثرات ژنتیکی و غیر ژنتیکی به‌طور واضح نه تنها بر عملکرد مغز، بلکه بر آناتومی آن نیز تاثیر می‌گذارد.” با این وجود جایگزینی سنسورهای اثر انگشت با اسکن MRI در آینده بعید است. MRIها نسبت به روش اثبات شده و ساده‌ی اثر انگشت گرفتن، بسیار گران و زمان‌بر هستند.

 

پیشرفت در علوم اعصاب

جنبه مهمی از یافته‌های این تحقیق برای Jänckeاین است که آنها منعکس کننده تحولات بزرگ در این زمینه در سال‌های اخیر هستند: “فقط ۳۰ سال پیش ما فکر می‌کردیم که مغز انسان دارای ویژگی‌های فردی یا شخصی نیست. شناسایی شخصی از طریق ویژگی‌های تشریحی مغز غیر قابل تصور بود ” در همین حال تصویربرداری رزونانس مغناطیسی بسیار بهتر شده است، همانطور که نرم افزار مورد استفاده برای ارزیابی اسکن مغزهای دیجیتال شده مورد استفاده قرار گرفته می‌شود. Jänckeمی‌گوید به لطف این پیشرفت ما اکنون بهتر می دانیم.