اول، بیایید نگاهی به برخی از مهم‌ترین مبلمان آن‌ها داشته باشیم:

صندلی آرون

میز نوگوچی

صندلی استراحت ایمس

و  حال سیستم عامل LIVE

سیستم لایو واقعا یک قطعه مبلمان نیست بلکه یک سیستم هوشمند است. توسط Yves Béhar طراحی شده که مشتریانش در طول سالها شامل اپل، سامسونگ و پرادا بوده‌اند. سیستم عامل زنده،برخی مبلمان انتخاب شده هارمن میلر را مانند میزهای ثابت و ایستاده را به شبکه ابری متصل می‌کند و مانند یک ردیاب برای میز کار عمل می‌کند. هدف نهایی این است که ارگونومی راحت‌تر برای کاربران ایجاد شود.

دفتر کار امروز به دور از اتاقک‌های یک دهه قبل است. جالب اینجاست که این هرمان میلر بود که “فضای کاری اتاقکی” را برای ما به ارمغان آورد. در حال حاضر، طرح باز، فضای کار مشترک و دفاتر جذاب مطرح هستند. و هرمان میلر به دنبال آینده فضای اداری در حال رشد با ایستگاه‌های متصل به ابر است.

سنسورهایی که به یک شبکه همراه متصل هستند، به میزهای جدید اضافه می‌شوند. برنامه سیستم عامل لایو، موقعیت ایستاده مورد نظر میزبان را حفظ می‌کند و می‌تواند در زمانی‌که کاربر ماژول را خاموش می کند، به این موقعیت بازگردد.

کارکنان می‌توانند اهداف خود را برای‌اینکه چه مدت زمانی می‌خواهند در حالت ایستاده و یا نشسته باشند تعیین کنند. میز پس از آن برای استراحت و تغییر موقعیت از طریق برنامه یا روشن شدن و ارتعاش ماژول به شخص یادآوری می‌کند.

در مورد چگونگی استفاده از یک میز، داده‌ها جمع آوری شده و به‌طورنامحسوس به مدیر شرکت ارسال می‌شود، که می‌تواند از این اطلاعات برای درک بهتر اینکه کارکنان چگونه از میز استفاده می‌کنند و نحوه استفاده بهتر از فضای اداری استفاده کند. همچنین گزارش‌ها می‌توانند برای تعیین دوره‌های حداکثر کار یا محل یک میز قابل استفاده و استفاده نشده در یک فضای کار بزرگتر استفاده شوند.

در حال حاضر، سیستم زمان ایستادن یا نشستن کارکنان را نظارت می‌کند و با یادآوری به آنها کمک می کند در یک موقعیت بیش از حد طولانی باقی نمانند. اما هرمان میلر قصد دارد ویژگی‌ها وقطعات دیگر به مبلمان اضافه کند.

به عنوان مثال، اگر سیستم متوجه شود که در لبه صندلی خود نشسته‌اید، ممکن است یک ایمیل با راهنمایی ارگونومی برای بهبود وضع شما ارسال کند.

هدف اصلی هرمان میلر ساخت مبلمان اداری است که می تواند یاد بگیرد و آنچه نیاز دارید انجام دهید، قبل از شما، پیش بینی کند.