در این کافی شاپ در حالی که قهوه می نوشید از هم نشینی با مار، عقرب و ایگوانا (نوعی مارمولک) لذت می برید. طراحی داخلی کافه هم با مجموعه ای از انواع مارها در رنگ و اندازه در شیشه های مختلف شکل گرفته است. این کافه به اندازه کافه های گربه ای شهر مورد توجه قرار گرفته است و همه برای گرفتن سلفی با این جانوران به کافه می آیند.