درنگ :  محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود درباره رفع حصر تا پایان سال گفت: آرزو می‌کنیم این اتفاق زودتر بیفتد خصوصا اینکه با حوادث خانوادگى اخیر این حصر به نوعی برطرف شد.

وی با بیان اینکه زمان خیلی چیزها را نشان می‌دهد، مثل همین اتفاقی که من با یک جمله از کنارش گذشتم، گفت: باش تا صبح دولت بدمد، این همه از نتایج سحر است. به هر تقدیر انشاالله زمان همه چیز را حل می‌کند آرزو می‌کنیم وحدت و صمیمت ملى بین همه ما پیش بیاید.

سخنگوی دولت تاکید کرد: بعضى از دوستان و عزیزان ما کج‌روى می‌کنند و اقداماتى انجام می‌دهند که خودشان و نظام را به دردسر می‌اندازند لذا آرزو می‌کنیم آنها هم منافع ملى را با وجود این همه دشمن خارجى تشخیص دهند و در داخل به جان هم نیفتیم و این حصر بزودى برطرف شود.