درنگ: دکتر مجید معینی‌زاده روانشناس و آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه مزایا و مضرات استفاده از فضای مجازی باید بیشتر برای نوجوانان روشن شود گفت: باید نوجوانان را با این فضا آشنا کرد و اطلاعات کاملی به آنها داد تا اینکه خودشان تصمیم بگیرند از این فضا چگونه استفاده کنند. والدین و مربیان تا جایی که می‌توانند باید در این زمینه روشنگری‌های لازم را انجام دهند ولی نمی‌توانند چیزی را تحمیل کنند.

وی با بیان اینکه مساله اصلی در رابطه با نوجوانان، ارتباط صحیح والدین با آنها است گفت: کشش به فضای مجازی و سرگرمی‌های آن در نوجوانان بسیار زیاد است و اگر ارتباط درستی بین والدین و فرزندان نباشد می‌تواند فرزندان را به مسیرهای نادرستی بکشاند.

این استاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: متاسفانه نوجوانان کنونی فضای مجازی را جایگزین مطالعه کرده‌اند فقط به این خاطر که برای آنها جذابیت دارد. حال اگر مسولان در فضای مجازی کتاب خواندن یا بازی‌های فرهنگی را رواج دهند بسیار کارسازتر خواهد بود. به هر حال این آسیب‌ها در جامعه بسیار جدی است که همه باید دست به دست هم دهند تا به درستی از این دوره عبور کنیم.