درنگ: این اولین‌باری است که قلب کامل یک وال که از توانایی پمپ ۵۸ گالن خون در ثانیه برخوردار است، حفظ و نگهداری شده و می‌توان آن را برای هزار سال دیگر به همین شکل نگهداری کرد.

این قلب که توسط تکنیکی به نام پلاستینه سازی نگهداری شده‌است کوچکتر از اندازه مورد انتظار دانشمندان زیستی است، آنها انتظار داشتند قلب هم اندازه یک خودروی سواری باشد اما اکنون قلب به اندازه یک اسب پونی کوچک در ابعاد ۱٫۵ در ۱٫۲ در ۱٫۲ متر است.

وزن قلب بدون سازه نگهدارنده فلزی که درون آن کارگذاشته شده‌است ۱۸۱ کیلوگرم است. وال‌های آبی از بزرگترین قلب در میان همه جانداران برخوردارند.

برای پلاستینه کردن ابتدا باید آب درون تمامی نسوج قلب خارج می‌شد و این کار با یک حمام استون انجام گرفت. سپس قلب به طور کامل درون مایعی پلیمری قرار گرفت و کل این مجموعه درون مخزن خلاء قرار گفت تا استون موجود در نسوج قلب تخلیه شود. قلب برای بیش از چهار ماه درون این مخزن باقی ماند.