موادی که برای ساخت این لباس مورد استفاده قرار گرفته ۱۰۰ هزار دلار و ساخت ان یک میلیون دلار هزینه دربر داشته‌است. زمانی که برونینگ با کمک لباس به هوا بلند می شود،‌هیجان و شادی مرد فیلمبردار به خوبی در تصویر نمایان است.