«انگلبرت کمپفر» پزشک آلمانی برای اولین‌بار در سال ۱۶۸۳ (۹۶۲) اقدام به نقشه‌برداری از مسیر استخراج نفت در جزیره‌ی «آبشوران» بادکوبه (باکوی امروز) کرد. اولین پالایشگاه نفت در باکو در سال ۱۸۵۹ (۱۱۳۸) تأسیس شد. پالایشگاه نفت سفید در سال ۱۸۶۳ (۱۱۴۲) در باکو به‌وسیله‌ی «جواد ملیکوف» و با سرمایه‌گذاری روس‌ها ساخته شد.