نغمه نیمروزی درنگ | «نگاه» با آهنگسازی کیوان ساکت
  نغمه نیمروزی درنگ | آواز علیرضا قربانی
  نغمه نیمروزی درنگ | بهار دلنشین از استاد بنان
  نغمه نیمروزی درنگ | «تصنیف میهن» با صدای محمدرضا شجریان