درنگ : نفیسی بخش‌هایی از هفده غزل حافظ را برای آهنگ‌هایش انتخاب کرده است. این هنرمند تجربه‌های موفقی در آلبوم‌های «ری را»، «ترانه‌های جنوب» و «چنگ و سرود» با شعر نو و شاعران معاصر داشته؛ اما این بار به سراغ ادبیات کلاسیک رفته و تجربه جدیدی را برای خود رقم زده است. «مازیار خواجیان»، «حسین کمانی» و «محمدرضا اصغری» نوازندگانی بودند که نفیسی را در آلبوم «طرح نو» همراهی کرده اند. در ادامه توجه شما را به یکی از قطعه‌های این آلبوم جلب می‌کنیم:

متن شعر:

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی/پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی
وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید/مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی
شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت/زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی
مخمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی/بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی
در انتظار رویت ما و امیدواری/در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی