این یافته نتیجه‌ یک نظرسنجی از دانش‌آموزان دوره متوسطه در انگلیس است. ۲۰۰۰ دانش‌آموز بین ۱۱ تا ۱۸ سال در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند.

۱) بیش از یک سوم این افراد گفته‌اند که مجبور شده‌اند از والدینشان بخواهند استفاده از ابزارهای دیجیتالشان را متوقف کنند.

۲) ۱۴ درصد از این دانش‌آموزان گفته‌اند که پدر و مادرشان موقع غذا خوردن هم با تلفنشان مشغول بوده‌اند.

۳) نظرسنجی از ۳۰۰۰ نفر از این والدین می‌گوید که ۹۵ درصدشان چنین کاری را کتمان کرده‌اند.

۴) ۴۶ درصد دانش آموزانی که از پدر و مادرهایشان خواسته‌اند تلفن را کنار بگذارند می‌گویند والدینشان به آنها بی‌توجهی کرده‌اند.

۵) ۴۴ درصد دانش آموزان هم احساس کرده‌اند که به آنها بی‌محلی شده و ناراحتند.

۶) فقط ۱۰ درصد از پدر و مادرها معتقدند که استفاده از تلفن همراه ممکن است دغدغه فرزندشان باشد

۷) نیمی از والدین (۴۳ درصدشان) معتقدند وقت زیادی را در اینترنت می‌گذرانند.

مایک باکانان مدیر مدرسه می‌گوید وقت آن رسیده که والدین، معلمان و دانش آموزان مقررات ابزارهای ارتباطی را از نو بنویسند. نظرسنجی‌های ما نشان می‌دهد که دانش آموزان از مضرات استفاده بیش از حد از تکنولوژی آگاهند اما بزرگترها باید برایشان خط و مرزها را مشخص کنند و خود الگوی رفتار عاقلانه باشند. برای رسیدن به این هدف، خانه و مدرسه باید با هم کار کنند و پیام یکسانی بفرستند.