درنگ : مهراب قاسمخانی به بنری که در تصویر زیر می‌بینید واکنش نشان داد که واکنش این چهره مطرح سینمایی را در زیر ببینید: