درنگ : بارها دیده‌ایم که در خانه‌ها افراد تلویزیون را بالای شومینه نصب می‌کنند و به نظر ایده خوبی هم به نظر می‌رسد.

اما تحقیقات نشان می‌دهد این انتخاب خیلی هم عقلانی نیست. اول این که حرارتی داخل شومینه هرچقدر هم در قسمت پشت تلویزیون احساس نشود به مرور زمان می‎تواند به وسیله الکترونیکی‌تان صدمه بزند. موضوع دیگر این که انجام این کار گارانتی تلویزیون را ابطال می‌کند.

نکته دیگر این است که به خاطر وجود دهانه شومینه شما مجبور هستید تلویزیون را بالای آن نصب کنید و آن قسمت از دیوار بالای شومینه که می‌توان تلویزیون را روی آن نصب کرد ارتفاع زیادی دارد که برای تماشای تلویزیون مناسب نیست. تماشای تلویزیونی در آن ارتفاع به مرور زمان گردن و شانه‌های انسان را اذیت می‌کند و باعث گرفتگی ماهیچه و بیماری‌ها عضلانی می‎شود. بهتر است همیشه تلویزیون در راستای خط دید چشم باشد.