درنگ: «دولت بهار» کانال اطلاع رسانی نزدیکان احمدی نژاد نوشت: درپی انتشار مصاحبه احمدزاده کرمانی در سایت مشرق، حمید بقایی به ادعاهای وی چنین پاسخ داد:

۱- اولاً این فرد خودش بخوبی از دلایل عزلش از ریاست سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۰ آگاه است و می داند که با این ادعاهای دروغ، دلایل و غم و غصه‌های ناشی از آن برطرف نخواهد شد.

۲- ثانیاً نظر به جوانی و تازه واردی او در عرصه سیاسی برای رعایت حالش به وی ۲۴ ساعت مهلت داده میشود تا تمام مستندات متقن و روشن مربوط به خروج ۹۶۰ هزار شیء تاریخی از موزه ملی ایران و دخالت بقایی در فروش شرکت ۱۰۰۰ میلیاردی توسعه گردشگری به ۲۰ میلیارد تومان را منتشر نماید در غیراینصورت فرزند خلف پدرش نیست.

۳- ثالثاً باید به این فرد گفت که دیر آمدی و بی خود حیثیتت را خرج هیچ و پوچ کردی! باور کند نان حلال و شرف انسانی چیز خوبی است!

واکنش معاون احمدی نژاد به اظهارات بقایی نسبت به پدرش | مجبورم نکن ماجرای دیدار احمدی نژاد با دو سردار را بگویم

روح الله احمد زاده معاون احمدی نژاد نیز در واکنش به اظهارات بقایی نسبت به پدرش در کانال تلگرامی خود نوشت:
«حمید بقایی! اسم پدر مرحوم من را به زبان….نیار و الا برای اولین بار مجبورم می‌کنی ماجرای جلسه سردار «ع.ج» و «ر.س» با دکتر احمدی‌نژاد که تا ساعاتی از شب راجع به شما ادامه پیدا کرد و ماجرای محتوای چند تا سی دی بود و فردای آنروز من در خدمت یکی از مقامات ارشد نظام بودم و خودشان این مسأله را برایم بازگو کردند علنی کنم!

در ضمن تو که ادعا داری که دادگاهت باید علنی باشد «فرزند خلف پدرت نیستی اگر تا ۲۴ ساعت دیگر متن کیفر خواستت را روی کانالت نگذار.»

راستی تو کیفر خواست اسم چه کسانی  آورده شده است که نگران افشای متن کیفر خواست هستی؟

داداش من اگر جوانم اگر بی تجربه ام به لحاظ سیاسی ! اما دو ویژگی در من محرز است؛ اول ایستادن پای اعتقادم ولو به حذف و عزل من از دولت منجر شد! دوم شجاعت بیان حقیقت که تا پای جان هستم.»

 
  d
  ۶۳۶۰۷۴۲۹۲۴۳۵۰۴۴۶۵۴