درنگ: علیرضا دبیر و عباس جدیدی صبح امروز یکشنبه جلوی چشم سایر اعضای شورای شهر تهران به درگیری فیزیکی پرداختند. ماجرا از آنجا آغاز شد که وقتی عباس جدیدی در حال اعتراض و توهین به لیست منتخب اعضای شورای شهر دوره پنجم تهران بود، علیرضا دبیر او را از این کار بر حذر داشت اما با گفتن جمله سرجایت بنشین درگیری شروع شد.

بنا به اعلام برخی منابع، عباس جدیدی با شنیدن این جمله از دبیر که هم‌رشته ورزشی یکدیگر هم به حساب می‌آیند به سمت دبیر رفت و مشتی را حواله‌اش کرد که البته دبیر هم بیکار ننشست و این رفتار جدیدی را با مشتی دیگر جبران کرد. اعضای شورای شهر واسطه‌گری کردند تا درگیر ادامه پیدا نکند.

جالب اینجاست که یک رسانه خبر از تهدید شدن دبیر از سوی جدیدی داده است؛ به نظر می‌رسد هفته گذشته عباس جدیدی، دبیر را تهدید کرده که اجازه راه رفتن در شهر را به او نمی‌دهد!

چنین به نظر می‌رسد این دو کشتی‌گیر دلشان برای کشتی گرفتن روی تشک تنگ شده بود و شورای شهر را با تشک کشتی اشتباه گرفته‌اند.