درنگ: تورها شامل بسته کامل سفر هستند که بلیت، محل اقامت و ترانسفر از فرودگاه را شامل می‌شوند. در همین زمینه گزارش میدانی خبرنگار «درنگ» از قیمت برخی آژانس‌های هواپیمایی نشان می‌دهد غالب نرخ تورهای مشهد از ۷۰۰ هزار تومان برای دو شب اقامت آغاز می‌شود.

در همین حال نرخ‌های یکی از آژانس‌های مسافرتی از ۶۹۰ هزار تومان برای دو شب و سه روز اقامت به فروش می‌رسد. همچنین قیمت تورهای یکی از آژانس‌های مسافرتی از ۸۶۰ هزار تومان برای همین مدت اقامت ارائه می‌شود.

بررسی‌های انجام شده در خصوص علت افزایش قابل توجه تورها، افزایش قابل توجه نرخ بلیت هواپیماست که قیمت نهایی تور را افزایش می‌دهد.

نرخ های بلیت هواپیما در مسیر تهران – مشهد که در ایام معمولی حدود ۱۸۰ هزار تومان است در این ایام از حدود ۲۷۰ هزار تومان آغاز می‌شود که بیش از ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد که این افزایش قیمت در پرواز رفت و برگشت می‌تواند به افزایش قیمت تور منجر شود؛ البته در کنار افزایش قیمت بلیت هواپیما، برخی آژانس‌ها نیز از افزایش تقاضا برای سفر به مشهد سوء استفاده می‌کنند و نرخ‌های نجومی ارائه می‌دهند.

در همین حال بررسی نرخ‌ها در هفته آینده و پس از ایام تقاضا نیز نشان می‌دهد نرخ تورها تا حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

به مسافران توصیه می‌شود بلیت‌های خود را حتما از آژانس‌های مجاز تهیه کنند که لیست آن را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.